התמקצעות | קידום | העשרה

כתיבת הנחייה להרצאות ואירועים - 
חי נחום - תסריטאי ההנחייה של המנחים הגדולים בארץ
  • Hana Shary Facebook
  • Hana Shary Instagram
  • Hana Shary Linkedin