• Wix Facebook page

סדנת כתיבת תסריט 

 

בהנחיית ריקי שולמן

 

 

 

עשרה מפגשים, שעתיים כל מפגש, לא יותר     מחמישה משתתפים. באווירה אינטימית.

 

נבין איך לבנות דמויות. איך לכתוב דיאלוגים. איך לספר סיפור. נבדיל בין עיקר לטפל. 

 

 

 

  * ניתן לפנות להרשמה ולפרטים ישירות  

    לריקי, בטופס המצורף או בעמוד הפייסבוק.

​hana.shary@gmail.com
חנה: 052-351-7905
שרי: 050-212-1013

ייצוג, סוכנות, ניהול אישי
1/13