top of page

 הדר סיים לימודי תסריטאות בסם שפיגל רק בשנת 2018 וכבר פעיל במספר פרוייקטים

נסיון מקצועי

יוצר ותסריטאי ראשי משותף למיני דרמה. בפיתוח והפקה של הוט

 תסריטאי לסדרת מתח המיועדת לחו"ל - שלב כתיבה

יוצר ותסריטאי ראשי משותף למיני דרמה. בתהליך פיתוח במימון הוט

תסריטאי ופיתוח לדרמה יומית לנוער, עבור יס לערוץ זום

 פיתוח וכתיבת תסריט לסרט קולנוע בשותפות עם היוצר ירון ארזי עבור יונייטד קינג, בהפקת

לייט סטרים

תסריטאי בסדרת הנוער ”הנעלמים“ עבור ערוץ ניק

תסריטאי בסדרת הנוער "פלמ"ח" עונות 3, 2

חלק מצוות הפיתוח של הסדרה "פלמ"ח", עונה שניה ושלישית לניק

כתיבת תסריט לסרט עצמאי באורך מלא, יחד עם התסריטאי יונתן בר-אילן, בהפקת לייט סטרים

:כותב ומפתח סדרות נוספות שנמצאות בבתי הפקה שונים בשלבי פיתוח

הצעה למיני סדרה בשיתוף יוצרת ובית הפקה קנדי

 young-adults הצעה לסדרה מקורית לקהל

הצעה לסדרה צבאית מקורית בשיתוף חברת ההפקה סומיוקו

 הצעה לפורמט שעשועון בשיתוף יולי-אוגוסט הפקות

2Team תסריט לסרט באורך מלא בעבודה עם חברת ההפקה

פרסים וזכיות

הדר התקבל לחממת היוצרים של "כאן 11" לשנת 2019-2020 מבין מאות מתמודדים

הדר זכה ב“פרוייקט מצטיין“ במסגרת לימודיו במגמת ילדים ונוער בהנחיית

דקלה קידר

 

פרוייקט שיצר עם תסריטאית שותפה התקבל בשנת 2019 לחממת הסדרות של פסטיבל "סירייס מאניה“ בצרפת

 

הדר ארזי סראנו.jpg

הדר ארזי-סראנו

תסריטאי

bottom of page