top of page

ניסיון מקצועי 

2017-2024

יוצרת ותסריטאית סדרת מתח כחלק מחממה צרפתית המיועדת לחו"ל, הפקה צרפתית

יוצרת ותסריטאית סדרה סדרת מתח המיועדת לחו"ל, הפקה אמריקאית

תסריטאית פיתוח לסדרה עבור התאגיד, בהפקת ראבל סרטים

 תסריטאית בסדרת המתח "אמיה" המיועדת לחו"ל בהפקת דורי מדיה גרופ

תסריטאית פיתוח לעיבוד ספר בדיוני, עבור ציפי רוזנבלום הפקות

תסריטאית פיתוח לעיבוד, עבור דרמה טים הפקות

תסריטאית ראשית "בת השוטר" עונה 2, עבור ניק

תסריטאית דיאלוגים בדרמה היומית "בת השוטר" עונה 1, עבור קידז

תסריטאית פיתוח סדרת ריגול ומתח יחד עם שי קפון, המבוססת על ספר מצליח. בהפקת דרסט

 פיתוח ויצירת סידרת ביון בינלאומית מבוססת סיפור אמיתי, "ספירו הפקות", איתן

מנצורי ויונתן דובק

 

2012-2017

תסריטאית סרט עלילתי מלא בשם "זאתי", שקיבל מענקי פיתוח, שכתוב

והפקת סצינה מקרן רבינוביץ, בהפקת מובי פלוס, דויד מנדיל

 

2016

 שכתוב ועריכת תסריט לסרט עלילתי באורך מלא "הסוסיתא של הרצל", חברת הפקות- מובי פלוס, דויד מנדיל. בימאי- דויד קריינר, הופק ב2017

 

2015

תסריטאית לסרט עלילתי באורך מלא, "הדברים הקדושים באמת", קרן גשר

חברת הפקות- מובי פלוס, דויד מנדיל

 

2011

תסריטאית ראשית בסדרת הדרמה "2.3 בשבוע" של שחר ברלוביץ, ועמליה רוזנבלום, בהפקת אבוט רייף המאירי עבור ערוץ 10

יוצרת ותסריטאית של סדרת דרמה "לפי שעה" שקיבלה מענק פיתוח מיס, בהפקת סומיוקו הפקות

2009

תסריטאית בדרמה "מגדלים באויר" של הבמאי ניר ברגמן, בהפקת נורמה הפקות, עבור ערוץ 10

2008

תסריטאית ויוצרת "מסכים" עונה 2 בהפקת אודי סגל עבור יס

תסריטאית בדרמה יומית "דני הליווד" עונה 2 עבור יס

2005-2006

תסריטאית סרט עלילתי באורך מלא "הבניין" שפותח בסיוע קרן הקולנוע

יוצרת סרט תיעודי "סליחה שאני בוכה" ששודר במסגרת "רצועה מהחיים" של הרשות השניה

זכיה בקרן יוהנה פרנר - יצירה וכתיבה של "קפה" - מיני סדרה

תסריטאית "עומס החום"- סרט עלילתי,שנבחר לייצג את מכללת תל חי בפסטיבל הבינלאומי לסטודנטים

הילה וונסובר גרטי

הילה וונסובר גרטי

יוצרת ותסריטאית

bottom of page